(050) 235 43 33 info@realdent.net
 • UŞAQ STOMATOLOGİYASI

  Biz müalicənin təmami ilə yeni formatını istifadə edirik – Fotona Light Walker Lazer aparatı, hansı ki, süd va daimi dişlərin yumşaq və sərt toxumalarında tez və effektiv müalicə aparmasını təmin edir. Lazer təsiri altında dişlərin mina qatına zərər yetirən və ağız boşluğunda xəstəlik törədən həyat fəaliyyəti sürən patogen bakteriyalar məhv olunur. Uşaq stomatologiyasında lazerin tətbiqi anesteziyasız(ağrıkəsici istifadə etmədən) müalicə etmək imkanı yaradır ki, bu da uşaqlarda qorxunun yaranmasının qarşısını almaq və müalicə keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa şərait yaradır.


  Valideynlərinin bir çoxu bu sualla müraciət edir “Süd dişləri onsuzda dəyişəcək nə üçün onları müalicə etmək lazımdır”

  SÜD DİŞLƏRİ:

  1. Daimi dişlərin öz yerlərinə normal şəkildə istiqamətlənməsinə bələdçilik edir.

  2. Onların quruluşu üçün material təşkil edir.

  3. Daimi dişlərin böyüməsini stimulə edir.


  Yadda saxlayın əziz valideynlər:

  Əgər süd dişlərini müalicə etsək: onda o, gələcək daimi diş üçün yer saxlayın və çeynəmədə iştirak etməyə davam edir.Bu da özlüyündəhəzm prossesi üçün çox vacibdir.

  Dişlərin itirilməməsi uşağın danışığının inkişafı və sözləri tələffüzü üçün çox vacibdir

  Əgər Daimi dişləri çəksək onda:

  Qonşu dişlər və əks tərəfin dişləri diş cərgəsində öz yerlərini dəyişməyə başlayır.Nəticədə dişlər əmələ gəlmiş boşluğa tərəf öz yerini dəyişir və daimi dişlər artıq ikinci cərgədə çıxmağa başlayır və dişləmin normadan kənar inkişafı baş verir.

  Süd dişlərinin vaxtınnan əvvəl itirilməsi daimi dişlərin vaxtında çıxmasının ləngidə bilər.

  Süd dişinin kökləri daimi dişin mayası iə yanaşı yerləşir.Əgər süd dişindəki iltihabi proses daimi dişin mayasına keçərsə o zaman daimi diş ya ümümiyyətlə çıxmaya bilər ya da zədələnmiş halla çıxa bilər.

  Süd dişlərini onların təbii tökülməsinə kimi saxlanması çox vacibdir!Dişlərin vəziyyəti-həzm sisteminin və bütovlüklədə bütün orqanizmin sağlamlığının güzgüdəki əksidir.

  Dişlərinizi qoruyun!!!

  ***


  «Зачем лечить молочный зуб, если он все равно выпадет?!» - спрашивают некоторые родители.

  С 5-6 летначинают расти постоянные зубы, и корни молочных постепенно рассасываются. Когда растут постоянные зубы, очень важно, чтобы молочные были на своем месте.Почему?

  Молочные зубы это:

  ♦♦♦проводникинаправления роста для постоянных зубов;

  ♦♦♦материалдля их построения;

  ♦♦♦стимуляторроста.

  Пораженный кариесом молочный зуб - это очаг хронической инфекции. Его нужно как можно раньше убрать. Самый лучший способ - вылечить зуб, самый быстрый – удалить.

  Помните, родители!

  Есливылечитьмолочный зуб, то

  • Он будет сохранятьместодля будущего постоянного зуба и продолжать участие в жевании. А оно - важное звено в процессе пищеварения.

  • Наличие зубов помогает развивать речевые навыки, обеспечивая правильное произношение.

  Еслиудалитьмолочный зуб,то

  • Соседние и противоположные зубы меняют свое расположение в зубном ряду. Происходит смещение и наклон зубов в свободное «место», которое образовалось, и постоянный зубрежется «вторым рядом»,вызываянарушение прикуса.

  • Преждевременная потеря молочного зуба может привестик задержке прорезыванияпостоянного зуба.

  • Корень молочного зуба рядом с зачатком постоянного. Если воспалительный процесс переходит на зачаток постоянного зуба, то он либо совсемне прорежется, либо появится на светс дефектом.

  • Очень важно сохранять молочные зубы до их естественного выпадения. Состояние зубов - это зеркальное отображение состояния здоровья системы пищеварения и всего организма.

  Берегите ваши зубки!


  скачать dle 12.0

  Ekran ölçüsü